אודיוקודס תספק את פתרון ה- SIP Trunking בפרויקט של Portugal Telecom להעברת הרשת לתשתית IP מלאה