AudioCodes שדרגה את מערכות הגיבוי, האחסון וניהול הנתונים עם פתרונות Commvault

הוטמעו מודולים המותאמים אישית לחברה בהם ניהול מצאי קלטות ומדיניות גיבוי בין דיסקים לקלטות, המותאם למערכות אחסון Netapp המשמשות את החברה, דבר שתרם לייעול ההטמעה

למאמר המלא